St. Anneke

Geschiedenis van carnavalsvereniging St. Anneke
Het is allemaal begonnen bij Piet Huisman die in 1952 het thans nog steeds naar hem genoemde café aan de St. Jacobslaan kocht. Piet Huisman wilde zijn café een centrale plaats in de wijk geven en uiteraard als goed ondernemer ook daardoor zijn klantenkring zien groeien. Hij legde zijn oor te luisteren bij actieve- en bekende zakenmensen van die tijd: Thé Hutting en Herman Stal, evenals bij ervaren carnavalsrotten uit die tijd: de heren Nico Grijpink Sr. en Nol Phijffer Sr. van de carnavalsvereniging "De Blauwe Schuit". Deze vereniging vervulde in die tijd een voortrekkersrol in het promoten van carnaval in de gemeente Nijmegen.

In één avond - 2 november 1952 - werd een plan de campagne gemaakt en besloten een carnavalsvereniging tot leven te wekken. Bij de naamgeving werd aanvankelijk gedacht aan de naam St. Anna, zijnde de wijk waarin de vereniging het carnaval tot leven moest gaan brengen. Echter deze naam was al aan diverse andere verenigingen gebonden. Na enig brainstormsessies is bij de heer Phijffer de naam St. Anneke naar voren gekomen. Deze vondst was bij hem opgekomen, omdat zijn echtgenote de voornaam Anneke - taalkundig een afleiding van Anna - droeg. Op deze wijze werden al dan niet per ongeluk twee vliegen in een klap geslagen. De wijk was terug te vinden in de naam en de vereniging had tegelijk een soort " beschermvrouwe " uit een goed carnavalsnest.

St. Anneke was geboren en de eerste stappen voor onderhoud en verzorging volgden. Er werd een bestuur geformeerd bestaande uit de heren J. van Lathum (voorzitter), Herman Stal (secretaris), Piet Theunissen (penningmeester), Thé Hutting en Jo van Kuppevelt. De eerste Senaatsvergadering vond plaats op 18 december 1952.

Carnavalsagenda

10-02-18 Start Groot carnaval Knotsenburg
11-02-18

Stadsoptocht Knotsenburg
en 
Carnaval in Stadscafé TouT

12-02-18 : Carnaval in Stadscafé Tout
13-02-18 : Carnaval in Stadscafé Tout
14-02-18 Haringhappen

Nieuwsberichten

Carnavalsprogramma St. Anneke
Hier vind je het carnavalsprogramma van St. Anneke voor komende Knotsenburgse carnaval:
Zaterdag 10 februari 2018

Zondag 11 februari 2018

Maandag 12 februari 2018

Dinsdag 13 & woensdag 14 februari 2018

Geplaatst 06-02-2018

Topper tip!
In aanloop naar onze Rheinische pronkzitting verstrekken wij altijd een aantal tips omtrent onze topper. De tweede tip luidt: "Ook deze Topper is dagelijks zichtbaar en te volgen"

Geplaatst 09-01-2018

Topper tip!

In aanloop naar onze Rheinische pronkzitting verstrekken wij altijd een aantal tips omtrent onze topper. De eerste tip luidt: “Onze topper draait nog steeds mee”

Geplaatst 14-12-2017

SAVE THE DATE! 

Zaterdag 20 januari 2018 - Jan Massinkhal: 65ste Rheinische Pronkzitting C.V. St. Anneke
Zondag 21 januari 2018 - Leden en sponsoren ontbijt

Geplaatst 12-09-2017

65 jarig jubileum

Op 2 november 2017 bestaat C.V. St. Anneke  65 jaar!

Geplaatst 12-09-2017

Bestuurswisseling bij St. Anneke

Onze voorzitter Willie Willems is teruggetreden en zal als senator aan onze vereniging verbonden blijven. Hans Albers zal terugkeren als voorzitter. Er ontstaat hierdoor een vacature voor een bestuurder op PR&Sponsoring. Deze functie zal voorlopig worden waargenomen door Björn Tieleman (PR) en Hans Albers (Sponsoring).

Geplaatst 12-09-2017

Gelukkig nieuwjaar!

Namens carnavalsvereniging St. Anneke wensen wij jullie allemaal een gelukkig, gezond en carnavalesk 2017 toe!

Geplaatst 03-01-2017